: :         

    รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม 2545


 

รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม 2545
จากกระทรวงสาธารณสุข

 

THE BEST OF PRODUCT IN 2002
ผู้นำผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงงานได้ทันที 50%
ผู้นำผลิตภัณฑ์ที่ไม่สิ้นเปลืองค่าอุปกรณ์และไม่สิ้นเปลืองค่าแรงติดตั้ง
ผู้นำผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงจริง

  

ผู้คิดและริเริ่มผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานอย่างได้ผลทันที 50%
โดยไม่ต้องเปลี่ยนโคมไฟเก่า ติดตั้งเองได้ หมุนปรับแสงได้
 

สิทธิบัตรโบว์แดง

ด้วยความรู้กับประสบการณ์
และความทุ่มเทเพื่อ
โลกของเรา

 


KING LIGHT  เป็นผู้ริเริ่มโครงสร้างการประหยัดพลังงาน
รูปแบบใช้ก่อนผ่อนทีหลัง เมื่อปี พ.ศ.2541หรือ ESCO ในปัจจุบัน


 

KING LIGHT  เป็นผู้คิดและริเริ่มสร้างสินค้า
แผ่นสะท้อนแสงระบบสปริงเกาะหลอดเมื่อปี พ.ศ. 2538 


KING LIGHT  เป็นผู้คิดและริเริ่มสร้างสินค้า
โคมประหยัดไฟระบบสอดหลอดไฟ
เพื่อป้องกันฝุ่น ป้องกันแมลงเข้าภายใน
เมื่อปี พ.ศ. 2540 
 


 
KING LIGHT  กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
KING LIGHT  กับการพัฒนา
ระบบสอดหลอด มาเป็น ระบบเกลียว
หมุนล๊อกหลอดไฟด้วยฝาเกลียวและโอริง
มีฝาปิดหัวท้ายเป็นแบบใสและแบบทึบสีขาว

อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์

 
 


 

KING LIGHT กับการพัฒนา
ระบบสปริงใหม่มาเป็นสปริงเหล็ก
ใช้นัทและสกูรยึดแผ่นสะท้อนแสง
ยึดหลอดไฟแข็งแรง มากกว่าเดิม