: :  Tips  >        

     สาระน่ารู้  การประหยัดไฟ และ ความปลอดภัยด้านแสงสว่าง


ข้อควรปฎิบัติเพื่อการประหยัดไฟฟ้าแสงสว่าง มีดังนี้
 

1.

ปิดสวิตซ์ไฟเมื่อไม่ใช้งาน

 

2.

ในบริเวณที่ไม่จำเป็นต้องใช้แสงสว่างมากนัก เช่น เฉลียง ทางเดิน ห้องน้ำ ควรใช้หลอดที่มีวัตต์ต่ำ  โดยอาจใช้หลอดคอมแพคบัลลาสต์ภายใน เนื่องจากมีประสิทธิภาพการให้แสง ลูเมน/วัตต์ (Im/w) สูงกว่าหลอดไส้และดีกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดไม่เกิน 18 w ด้วย    สำหรับบริเวณที่ต้องการแสงสว่างปกตินั้น หลอดผอมขนาด 36 w จะมีประสิทธิภาพการให้แสง ( ลูเมน/วัตต์) สูงกว่าหลอดคอมแพคบัลลาสต์ภายในทั่วๆไป 10% และยิ่งจะมีประสิทธิภาพการให้แสงมากขึ้น ถ้าเป็นหลอดผอมชนิดซุปเปอร์และใช้บัลลาสต์ประหยัดไฟร่วมด้วย ดังนั้นจำนวนหลอดไฟที่ใช้และการกินไฟของหลอดผอมก็จะน้อยกว่าหลอดประหยัดไฟ

 

3.

หมั่นทำความสะอาด ขั้วหลอด และตัวหลอดไฟ รวมทั้งโคมไฟและโป๊ะไฟต่างๆ

 

4.

ผนังห้องหรือเฟอร์นิเจอร์อย่าใช้สีคล้ำๆ ทึบๆ เพราะสีพวกนี้จะดูดแสง ทำให้ห้องดูมืดกว่าห้องที่ทาสีอ่อนๆ เช่น สีขาวหรือสีขาวนวล

 

5.

เลือกใช้โคมไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง  ซึ่งมีแผ่นสะท้อนแสงทำด้วยอะลูมิเนียมเคลือบด้วยโลหะเงิน   จะสามารถลดจำนวนหลอดไฟลงได้โดยแสงสว่างยังคงเท่าเดิม

 

 

6.

เลือกใช้ไฟตั้งโต๊ะ  ในบริเวณที่ต้องการแสงสว่างเฉพาะแห่ง  เช่น  อ่านหนังสือ

 

 

7.

ให้ใช้บัลลาสต์ประหยัดไฟควบคู่กับหลอดฟลูออเรสเซนต์โดยบัลลาสต์ประหยัดไฟมี 2 แบบคือ
7.1   แบบแกนเหล็กประหยัดไฟฟ้า   (  LOW -  LOSS  MAGNETIC  BALLAST)
7.2   แบบอิเล็กทรอนิกส์  (ELECTRONIC  BALLAST)

 
คำแนะนำด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าด้านแสงสว่าง
 

1.

เมื่อเปลี่ยนหลอดควรดับหรือปลดวงจรไฟฟ้าแสงสว่างนั้น

 

2.

สังเกตบัลลาสต์ว่ามีกลิ่นเหม็นไหม้  หรือรอยเขม่าหรือไม่

 

3.

ถ้าเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ไม่ควรปล่อยให้ไฟกระพริบอยู่เสมอหรือหัวหลอดแดงโดยไม่สว่างเพราะอาจเกิดอัคคีภัยได้

 

4.

ขั้วหลอดต้องแน่นและไม่มีรอยไหม้ที่พลาสติกขาหลอด

 

5.

ไม่นำวัสดุที่ติดไฟง่ายเช่น   ผ้า  กระดาษ  ปิดคุมหลอดไฟฟ้า

 

 

6.

ถ้าหลอดขาดหรือชำรุดบ่อยให้ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าว่าสูงผิดปกติหรือไม่  ถ้าพบผิดปกติให้รีบแจ้งการไฟฟ้านครหลวงทันที

 

 

7.

ถ้าโคมไฟเป็นโลหะและอยู่ในระหว่างที่จับต้องได้   ควรติดตั้งสายดินด้วยมิฉะนั้นจะต้องเป็นประเภทฉนวน  2 ชั้น

8.

หลอดไฟที่ขาดแล้วควรใส่ไว้ตามเดิมจนกว่าจะเปลี่ยนหลอดใหม่