: :  Tips  >        

: : : :   Under Construction   เว็บไซต์ อยู่ในช่วงกำลังพัฒนาอยู่ค่ะ   ติดต่อ-สอบถามได้ที่ 02 918-2253-4 ,  02 918-2466-7  ขอบคุณค่ะ   : : : :

     การคืนทุน


  

 

มูลค่าการลงทุนในการติดตั้งโคมไฟ ระหว่างโคมไฟแผ่นสะท้อนกับ โคมประหยัดพลังงงาน "KING LIGHT" ชนิด 2หลลอด

ระยะเวลาการคืนทุน
3 เดือน 3 วัน

 

 
 
 

แสดงการเปรียบเทียบการใช้จำนวนดวงโคมไฟ
พื้นที่เท่ากัน  แสงเท่ากัน  แต่ใช้จำนวนโคมไฟต่างกัน

ชุดโคมไฟแผ่นสะท้อนแสง
ขนาด 2x36W ติดตั้งจำนวน 16 โคม

ชุดโคมอกไก่พร้อมโคมเพิ่มแสงประหยัด
พลังงานประสิทธิภาพสูง “KING LIGHT”
Model 12.8 / 2x36W ติดตั้งจำนวน 8 โคม