: :         

     ผู้นำปรับปรุงโคมไฟโรงงาน

ผู้นำแทนไฮเบย์ได้จริง
KING LIGHT   โคมไฟชนิดหลอดฟลูออเรสเซ็นท์
ใช้แทน 400 วัตต์ เมื่อปี พ.ศ. 2547

KING LIGHT
ออกแบบติดตั้งแทนโคม
ไฮเบย์ได้ทันที พลังงานลดลง 4 เท่า สถานทีออกแบบรายแรก
บจ.ไทยฮอนด้าใช้ในพืนที่สูง 7.5 เมตร

สว่างมาก ประหยัดพลังงานได้มาก
แสงสว่างไม่ลด อายุการใช้งานยาวนาน

KING LIGHT
ใช้ปรับปรุงโคมไฟเก่า 400 วัตต์
เพื่อลดพลังงานได้ทันที 4 เท่า
สถานที่ปรับปรุงรายแรก พื้นที่สูง 7 เมตร
สถาบันเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บจ.จอนสันแอนจอนสัน(ปท)
บจ.สมบูรณ์กรุ๊ป (มหาชน)