: :         

     ผู้นำปรับปรุงโคมไฟสำนักงาน

 ใช้ติดตั้งร่วมกับโคมไฟเก่าได้ทันที
ติดตั้งง่าย ปลอดภัย พลังงานลด 50%


 
การปรับปรุงโคมไฟเก่า
เพื่อลดพลังงาน จากเดิม
2 หลอดเหลือ 1 หลอด
ให้แสงเท่าเดิม