: :         

     ชุดโคมไฟ KING LIGHT ใช้ในสำนักงาน
ใช้ห้องคลีนรูม ระดับ 10  ใช้ห้องผลิตอาหารGMP
ประกอบเป็นชุดพร้อมใช้งาน(บัลลาสต์อิเลคฯ)

 

 

ถอดรางลงมาทำงานที่พื้นได้
 

ชุดรางอลูมิเนียมขาสไลด์ล๊อกกันหลอดไฟตก KING LIGHT KIP-KLH10/2x36W.ประกอบเป็นชุด ใช้ติดลอยในสำนักงานสวยงามให้ความสว่างเท่า 4 หลอด ประหยัดไฟ 50%
แสงสว่างขึ้นฝ้า 15% หมุนปรับแสงได้น้ำหนักเบา1.2

ถอดรางลงมาทำงานที่พื้นได้
 

ชุดรางอลูมิเนียมขาสไลด์ล๊อกกันหลอดไฟตก KING LIGHT KIP-KLH18/2x36W.ประกอบเป็นชุด ใช้ติดลอยในสำนักงานสวยงามให้ความสว่างเท่า 5 หลอด ประหยัดไฟ 60%
น้ำหนักเบา 1.8 ก

 

 
ถอดรางลงมาทำงานที่พื้นได้
 
ชุดรางอลูมิเนียมขาสไลด์ล๊อกกันหลอดไฟตก KING LIGHT KIP-KLS12.8/2x36W.ประกอบเป็นชุด ใช้ติดลอยในสำนักงานสวยงามให้ความสว่างเท่า 4 หลอด ประหยัดไฟ 50%หมุนปรับแสงให้ส่องตามต้องการได้น้ำหนักเบา 1.65

KIP-KLH12.8/1x36W
น้ำหนักเบามากเพียง 0.95 ก.ก.
 

ถอดรางลงมาทำงานที่พื้นได้
 

ชุดรางอลูมิเนียมขาสไลด์ล๊อกกันหลอดไฟตก KING LIGHT KIP-KLH10/1x36W.ประกอบเป็นชุด ใช้ติดลอยในสำนักงานสวยงามให้ความสว่างเท่า 2 หลอด ประหยัดไฟ 50%แสงสว่างขึ้นบนฝ้า 15%  หมุนปรับแสงได้
น้ำหนักเบา