การติดตั้งสามารถกระทำได้ดังนี้

1.  ใช้ร่วมกับครงสร้างเดิมได้ทันที เพื่อลดพลังงาน 50 %

ใช้ร่วมกับโครงสร้างเก่า

2. ใช้กับการออกแบบใหม่ เพื่อการประหยัดพลังงาน

2.1  การประหยัดพลังงาน 50 % จากโคมไฟฟลูออเรสเซ็นต์

ติดตั้งใหม่


2.2 การประหยัดพลังงานจากโคมไฟ ไฮเบ แบบ 400 วัตต์

การติดตั้งโคมไฟ King Light แทนโคมไฟไฮเบ 400 วัตต์


ตัวอย่างการติดตั้งโคมประหยัดไฟ King Light

โคมประหยัดไฟ KING LIGHT (KLH 18/2 × 36W.) ติดตั้งในพื้นที่โรงงานสูง 5 เมตรขึ้นไป ติดแทนโคมไฟไฮเบ 400 วัตต์ ได้ดี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ได้คุณภาพแสงที่นุ่มสบายตาและเพื่อการลดพลังงานได้มากกว่า 2 เท่า


การติดตั้งโคมประหยัดไฟ KING LIGHT ในห้องทำงานหรือห้องประชุม เพื่อเพิ่มแสงช่วยลดแสงแยงตาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม


การติดตั้งโคมประหยัดไฟ KING LIGHT ในห้องเรียน เพื่อช่วยเพิ่มแสง เพิ่มความปลอดภัย ช่วยป้องกันหลอดตกแตกกระจายและป้องกันฝุ่น

โคมประหยัดไฟ (KLH 12.8/2 × 36) คู่เอียงออก เพื่อการติดตั้งในสำนักงาน ในห้องเรียนช่วยเพิ่มคุณภาพแสงและช่วยเพิ่มการกระจายแสงได้สม่ำเสมอ ลดแสงแยงตา ช่วยป้องกันหลอดตกแตกกระจายลงพื้น

model 12.8 การติดตั้งโคมประหยัดไฟ KING LIGHT ในห้างสรรพสินค้า เพื่อช่วยเพิ่มแสง ลดพลังงาน


ติดตั้งใน LINE ผลิต เพื่อลดพลังงาน 50%

การปรับปรุงโคมไฟเก่าเพื่อลดพลังงาน จากเดิม 2 หลอดเหลือ 1 หลอดให้แสงเท่าเดิม


 
บริษัท พัฒนาการพลังงาน (ประเทศไทย (จำกัด)
โทรศัพท์ 0-2918-2253-4 , 0-2918-2466-7 โทรสาร 0-2540-2084