รูปแบบลักษณะการประกอบโคมประหยัดไฟประสิทธิภาพสูง KING LIGHT ระบบเกลียวหมุนล๊อคหลอดไฟ แบ่งลักษณะการประกอบ ให้ดีกว่าระบบสอดแบบเก่าดังนี้

ด้านข้างโคมไฟ ใช้ระบบเกี่ยวงัดล๊อคแผ่นโลหะ ให้ยึดแน่นกับแผ่นอคิลิค ทำให้ไม่หลุดจากกันเมื่อโดนกระแทกแรงๆ

รูปทรง โค้งมลสวยงามกว่าเดิม ไม่มีบ่าด้านข้างโคมให้ฝุ่นติดค้าง ไม่มีเหลี่ยมคมให้เกิดอันตราย

ระบบเกลียวล๊อคหลอด เป็นการออกแบบตามระบบสากล ใช้ระบบเกลียวหมุนล๊อคหลอดไฟ ที่มีประสิทธิภาพสูงและการใช้โอริง เป็นการเพิ่มระบบป้องกันฝุ่น ป้องกันความชื้นไอระเหย เข้าภายในได้เป็นอย่างดี

ช่องใส่หลอดไฟ โค้งสไลด์ภายในช่องใส่หลอดหัวท้ายโคม ใส่หลอดไฟสะดวกการติดตั้งง่าย โอริงช่วยในการยึดหลอดไฟแน่นขึ้น ช่วยป้องกันหลอดไฟแตกกระจายลงพื้นและป้องกันฝุ่น

โอริงซิลิโคน มีคุณสมบัติทนความร้อนได้สูงเกือบ 300 องศา

เพิ่มค่าความสว่าง ได้มากกว่าระบบสอดแบบเก่าถึง 20% เลือกแสงใช้งานได้ตามความเหมาะสม ลดแสงสะท้อนจากจอคอมพิวเตอร์ได้

ระบบล๊อคหลอดไฟ มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถยึดล๊อคหลอดเอียง 15 องศา ได้ดีป้องกันฝุ่นได้ 100% น้ำหนักเบามากขึ้น ติดตั้งง่าย


ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ช่วยลดค่าไฟฟ้าทันทีที่ติดตั้งอุปกรณ์

2. ช่วยลดจำนวนหลอดไฟที่ไม่จำเป็น

3. ช่วยลดการลงทุนที่เป็นเงินจำนวนมาก

4. ช่วยลดการสต๊อก จำนวนหลอดไฟและอุปกรณ์อื่น ๆ

5. ช่วยลดค่าแรงงานติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่งสามารถติดตั้งได้เองทันที

6. เป็นการลดต้นทุนการผลิต ทำให้บริษัทมีกำไรมากขึ้น

7. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

8. ได้ปฏิบัติตามแผนการลดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายกรมพัฒนาพลังงานทันที

9. ระยะเวลาการคุ้มทุนเร็ว


จุดคุ้มทุน

วัตต์หลอด + บัลลาสต์ x จำนวนหลอด x ชม. x วัน = 1.104

1000
ระบบสอดแบบเก่า

การพัฒนาคุณภาพ เป็นระบบเกลียวหมุน ล๊อคหลอด

การปรับปรุงโคมไฟ สำนักงาน โรงงาน เพื่อลดพลังงาน 50%


กระแสไฟต่อหลอด x ค่าไฟต่อหน่วยต่อวัน x วันต่อเดือน
1.104 x 2.50 x 30 = 82.80 บาท

ระยะเวลาคืนทุน ราคาโคมประหยัดไฟ 650 = 7 เดือน 25 วัน
การใช้พลังงานของหลอดไฟ 82.80


 

บริษัท พัฒนาการพลังงาน (ประเทศไทย (จำกัด)
โทรศัพท์ 0-2918-2253-4 , 0-2918-2466-7 โทรสาร 0-2540-2084