โคมประหยัดไฟ KING LIGHT ชุดพร้อมชุดประหยัดไฟ 2 ต่อ SET SUPER SAVE

ประหยัดไฟต่อที่ 1 ใช้โคมไฟเพิ่มแสงประสิทธิภาพสูง ระบบเกลียวหมุนล๊อคหลอด ป้องกันฝุ่น ช่วยเพิ่มแสง ทดแทนหลอดไฟ 2 หลอดได้ทันที

ประหยัดไฟต่อที่ 2 ใช้บัลลาสต์ประหยัดไฟ แกนเหล็กโลลอสประสิทธิภาพสูง KING LIGHT เบอร์ 5 รับรองการประหยัดไฟ แข็งแรง ทนทาน

KLS 12.8 + SV พร้อมสวิทต์กระตุก
โคมกล่องเหล็กแผ่นสะท้อน
พร้อมสวิทต์กระตุก
SS. KLH/18/36


SS. KLH18/2×36
SS. KLH18/2×36
SS. KLH12.8×36
SS. KLP12.8 × 36


KUFT
BUFT
ชุดโคมประหยัดไฟ KING LIGHT LKH 18/2 × 36W. เพื่อการติดตั้งในที่สูงแทนไฮเบ
โคมปีกโรงงานคู่เพื่อใช้กับโคมไฟ KING LIGHT ใช้ติดตั้งในที่สูงเกิน 5 ม. เหล็กหนา 0.6 มม. BTT 2×36


BTT-TK 2×36
KLS 12.8
KLH 18 + LAMP
SET RFJ 15


BTT 1×36w
BTT 2×36
BTT 2×36


โคมดาวไลท์
บัลลาสต์ประหยัดไฟ KING LIGHT LOW LOSS (BL) เบอร์ 5
KLS 12.8 ใช้ร่วมกับกล่องเหล็ก BT-IP 67 เป็นชุดโคมกันน้ำ กันระเบิด ติดในอุโมงค์ชานชาลา โรงพยาบาล ห้องเย็น
บริษัท พัฒนาการพลังงาน (ประเทศไทย (จำกัด)
โทรศัพท์ 0-2918-2253-4 , 0-2918-2466-7 โทรสาร 0-2540-2084